Sijoittaminen

Tavoitteistasi perusta salkun hajautukseen

Eri omaisuuslajien - osakkeiden, korkosijoitusten, käteissijoitusten sekä halutessasi myös vaihtoehtoisten sijoitusten - tuotot vaihtelevat suhteessa toisiinsa. Sijoitussalkkusi kokonaisriskiä voit pienentää hajauttamalla sijoitukset eri omaisuuslajeihin, jolloin toisistaan poikkeavat tuotot samalla ajanjaksolla tasapainottavat toisiaan.

Sijoitussalkkusi kokonaistuoton ja -riskin pitkällä aikavälillä määrää pääosin siihen sisältyvien omaisuuslajien yhdistelmä. Perustana ovat sinun valintasi, eli millaiset ovat salkkusi tuottotavoite ja riskitaso.

Suosittelemme sinun tavoitteisiisi sopivaa omaisuuslajien painotusta salkussasi - näin hallitset sijoituksiasi pitkällä aikavälillä johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti.