Mer än hälften
av våra kunder
har gett oss
fullmakt att
förvalta deras
placeringar